Coronaprotocol MVV'69

Geplaatst op 19-05-2021 17:45. Laatst gewijzigd op 06-06-2021 16:39.

Hieronder het Coronaprotocol van MVV'69. 
Het belangrijkste is, dat we gezond blijven.

Lees onderstaande goed door en hou je aan deze regels!

Dit document beschrijft het coronaprotocol van MVV’69. 05-06-2021 

Rekening houdend met de protocol richtlijnen "Verantwoord sporten” van NOC*NSF en de richtlijnen van de KNVB. 
https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf_protocol_verantwoord-sporten-v3.pdf
 
Er is een corona coördinator aangesteld: Janine Hendriks namens het bestuur. Deze fungeert als aanspreekpunt voor officiële instanties. De corona coördinator is samen met Bianka Beverdam, tevens de vraagbaak voor spelers, ouders, trainers en vrijwilligers inzake de corona problematiek.

Contactgegevens:

- Janine Hendriks, 06-43251825, secretaris@mvv69.nl

- Bianka Beverdam, 06-28020778, erikbianka@gmail.com

De leider/trainer is verantwoordelijk als toezichthouder. 

- Trainen mag weer voor alle leeftijden.
- Voor en na de training geldt nog wel voor 13+ een afstand van 1,5 meter. 
- Check ook of er in gezinnen van spelers gezondheidsklachten spelen. Is dat het geval stuur ze dan naar huis.
- Trainings materiaal schoonmaken en in eigen beheer houden, zoals dopjes. Gedeelde materialen moeten worden schoongemaakt met water en zeep. Dit geld niet voor de ballen. 
- Niet meer dan 1 persoon in het materialenhok
- Het terrein van MVV’69 is alleen toegankelijk tijdens trainingen voor spelers,
  hun trainers, bestuursleden en de vrijwilligers die er op dat moment ook een taak hebben. Voor alle anderen is het niet toegankelijk.
  Dus ook ouders/verzorgers blijven niet kijken en komen niet uit de auto of blijven bij de fiets op het parkeerterrein. Dus geen samenkomst onder het afdak!
- Aanwezigen verlaten direct na de training het terrein.

Aanwijzingen die de toezichthouders geven dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Niet opvolgen van aanwijzingen wordt gemeld bij het hoofdbestuur en kan tot maatregelen leiden.

Richtlijnen 

* Bij alles wat we doen: gebruik je gezond verstand!

* Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur één van de volgende (ook milde!) klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 graden).

* Blijf thuis als iemand anders van je gezin / huishouden koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur lang geen klachten meer heeft ben je weer welkom!

* Blijf ook thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op corona of nog wacht op een uitslag.

* Ga voorafgaand aan de training thuis naar het toilet en was je handen minaal 20 seconden met water en zeep!

* Op het terrein houdt iedereen voor en na het sporten, 1,5 meter afstand van iedereen die ouder is dan 13 jaar. (1 huishouden uitgesloten) In gevallen van twijfel: afstand houden!
  Bij een (ernstige) blessure mag je als trainer-coach de 1,5 meter doorbreken. Probeer hierbij de gezichten niet dicht bij elkaar te laten komen en daarna direct de handen wassen.

* Houd je aan de corona preventie maatregelen: geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, vermijd het aanraken van je gezicht.

* Maak tijdens het sporten alleen gebruik van eigen sportkleding, handschoenen, bidon, etc. Voorkom tijdens trainingen dat er zo weinig mogelijk van materiaal word gewisseld.

* In de trainingskleren naar het sportveld komen. 

* Spelers komen op het allerlaatste moment naar de training en gaan rechtstreeks naar het veld waarop ze training hebben.

* De kleedkamers/douches zijn geopend.

* De kantine is beperkt/ na overleg geopend.

In de kantine en op het terras moeten we ons aan de regels houden van de Horeca (link)
KNVB protocol die voor ons van kracht zijn en
Veiligheidsregio Twente regels waar we ons aan moeten houden.