Clubblad

Vier maal in het jaar verschijnt er het clubblad. Op deze pagina komt dan elk kwartaal een nieuw clubblad te staan.

Download

Inleverdata copy clubblad (2018)

Het clubblad wordt vier keer per jaar uitgebracht. De copy hiervoor kun je vóór de volgende data inleveren:

  • 19 juni
  • 17 september
  • 3 december

Materiaal kan digitaal aangeleverd worden via ddeweert@hetnet.nl